Wij brengen u veiligheen en terug.
Vrouw stapt uit trein, 2 oudere mensen zitten op het perron

Quality Report Rail 2015

In dit Quality Report Rail 2015 (verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement van de Raad van oktober 2007), staan de minimum kwaliteitsnormen voor de dienstverlening per rail verder omschreven.