Wij brengen u veiligheen en terug.
Vrouw stapt uit trein, 2 oudere mensen zitten op het perron
Geplaatst op: 15-6-2015

Prins Pieter-Christiaan van Oranje en Thecla Bodewes treden toe tot Raad van Advies Syntus

logo Syntus

Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau van Vollenhoven is benoemd tot voorzitter en mevrouw Thecla Bodewes, directeur/eigenaar van de Bodewes Groep, tot lid van de Raad van Advies van de mobiliteitsonderneming Syntus. De Raad van Advies zal het bestuur van Syntus bijstaan in het verder professionaliseren en uitbreiden van de Nederlandse activiteiten. Op basis van de aanwezige expertise en ruime ervaring, zal de Raad vooral op het gebied van ondernemerschap en digitale innovatie bijdragen aan de ambities van Keolis en Syntus in Nederland. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet voor zowel Syntus als haar aandeelhouder, de wereldwijd opererende mobiliteitsprovider Keolis Group.

 

Prins Pieter-Christiaan van Oranje

Prins Pieter-Christiaan van Oranje (1972) vervulde zijn militaire dienst bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Hij behaalde zijn examen aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht en rondde zijn MBA-opleiding af aan de IMD te Lausanne (Zwitserland). Prins Pieter-Christiaan werkte bij ABN AMRO Rothschild te Londen, bij het ICT-bedrijf Shopservices in Amsterdam en bij de Directie Operaties Koninklijke Marechaussee. Sinds begin 2010 is hij als CEO werkzaam bij AGT Netherlands.

 

Thecla Bodewes

Thecla Bodewes (1967) is sinds 1998 directeur/eigenaar van Scheepswerven Bodewes te Hasselt waarbij zij het familiebedrijf overnam van haar vader. Tevens is zij directeur/eigenaar van Scheepswerf De Kaap in Meppel, Bodewes Scheepswerven Harlingen en van Maritima Green Technology. Daarnaast bekleedt zij diverse nevenfuncties; zo is zij onder meer vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Amref Flying Doctors en is zij lid van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Thecla werd vier jaar geleden door minister-president Rutte uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar 2011.

 

Keolis in Nederland

Sinds 1999 is Keolis als aandeelhouder van Syntus actief in Nederland en werkt samen met Syntus aan verbetering en uitbreiding van de Nederlandse activiteiten. Keolis is een wereldwijde speler op de mobiliteitsmarkt en is met 60.000 medewerkers actief in 15 landen op verschillende continenten. De totale omzet over 2014 bedroeg € 5,6 miljard.

 

Keolis is expert in de uitvoering van verschillende vervoersmodaliteiten waarbij zij het vervoersaanbod afstemt op de lokale vraag van zowel reizigers als opdrachtgevers. Zij bouwt op haar lokale ondernemingen die de op basis van best practices vastgestelde internationale normen integreren in hun eigen dagelijkse business. Keolis is als grote en ervaren onderneming in staat om bestaande operaties te verbeteren en nieuwe operaties te ontwikkelen, te exploiteren en te onderhouden. Door in te zetten op duurzaamheid en kwaliteit, wil Keolis die positie ook in Nederland innemen. Tevens dragen de ervaringen in de competitieve Nederlandse markt bij aan de internationale groeiambities van de Keolis Group en daarmee van Syntus.