Wij brengen u veiligheen en terug.
Vrouw stapt uit trein, 2 oudere mensen zitten op het perron
Geplaatst op: 7-7-2016

Nieuw vervoerplan Twente door provincie aangenomen

Afbeelding: Twents logo fc

Met alternatieve vormen van vervoer sluit openbaar vervoer in Twente beter aan op reizigersvraag

De provincie Overijssel, de 14 Twentse gemeentes, consumentenadviesorgaan ROCOV Twente en Syntus werken gezamenlijk aan een verbeterplan om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Net als in andere streekgebieden in Nederland verandert ook hier de ov-markt. In 2017 zullen er lijnen (deels) verdwijnen, maar tegelijk zullen er nieuwe, alternatieve vormen van mobiliteit geïntroduceerd worden en gaat de frequentie van de trein Zutphen – Oldenzaal omhoog op zondag van een uur naar een half uur.  


De vraag verandert
Van een aantal buslijnen in Twente maken te weinig mensen gebruik. Gemiddeld zijn er zo’n twee tot vijf reizigers per rit, waardoor een groot deel van de dag deze bussen leeg rondrijden. Dat is niet wenselijk vinden de betrokken partijen. Conclusie is dat bij dergelijke reizigersaantallen het OV in haar huidige vorm, met een vaste dienstregeling en grote bussen, niet goed aansluit op de mobiliteitsbehoefte en de vraag van de reizigers. Door wijzigingen door te voeren in de dienstregeling wordt er financiële ruimte gecreëerd om te herinvesteren in andere vormen van mobiliteit.


Nieuwe vormen van mobiliteit in dienstregeling
De provincie Overijssel, de 14 Twentse gemeentes, ROCOV Twente en Syntus onderzoeken samen wat de mogelijkheden zijn om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarom is besloten om bij de nieuwe dienstregeling die in december 2016 van start gaat een aantal lijnen in de huidige vorm (deels) op te heffen en alternatieve vormen van vervoer in te zetten. Hierbij gaat het onder andere om wensbussen, die rijden op reservering van ov-punt naar ov-punt, buurtbusprojecten en combinaties tussen OV en doelgroepenvervoer (leerlingen- en WMO-vervoer). Het nieuwe vervoerplan is dan ook geen bezuiniging, maar een nieuwe invulling van mobiliteit in Twente, zodat het OV beter aansluit op de vraag en de aantallen reizigers.

Lijnen die verdwijnen zijn in Enschede lijn 5, het gedeelte door Hogeland, en lijn 6, het deel tussen het station Enschede en Boekelo. Voor het gedeelte lijn 5 Hogeland is er een ov-alternatief middels lijn 4. Voor het deel van lijn 6 naar Boekelo wordt naar een alternatief gekeken via een wens- of buurtbus. Ook voor lijn 25, die zal verdwijnen in Almelo, is een wens- of buurtbus een mogelijk alternatief. In Hengelo verdwijnt lijn 14, het ov-alternatief is lijn 12. Voor lijn 50 in Borne geldt dat deze lijn wordt ingekort binnen de grenzen van Borne en niet langer doorrijdt naar Hengelo (OV). Voor het deel Hengelo is er een alternatief middels lijn 8 in de spits en lijn 51. Tevens wordt voor lijn 50 gekeken naar combinaties tussen vraagafhankelijk vervoer, openbaar vervoer en doelgroepenvervoer (onder andere leerlingen- en WMO-vervoer). Met alle betrokken gemeentes is overleg hoe de veranderingen ingevuld gaan worden.

Tot slot gaat op zondagen de frequentie op de treinverbinding Zutphen - Hengelo - Oldenzaal omhoog naar een half uursfrequentie op de gehele lijn. Hier is namelijk veel vraag naar vanuit reizigers.


OV in Twente klaar voor de toekomst
Ook wordt bekeken of de concessie duurzamer kan worden. In 2025 moeten de ov-bussen emissieloos rijden, zo is gesteld door staatssecretaris Dijksma. De mogelijkheden voor proefprojecten hiervoor in Twente, bijvoorbeeld door elektrisch rijden via biogas of waterstof, worden onderzocht.

Deze ontwikkelingen en initiatieven zijn de uitkomst van de samenwerking tussen de provincie Overijssel, de Twentse gemeenten, ROCOV Twente en Syntus om het openbaar vervoer in Twente klaar te maken voor de toekomst.